English Version
 
Magunkról
Program
Referenciák
Partnereink
Fotótár
Linkek
Letölthető
Tanfolyamok

Oktatási Törvény
Az oktatási miniszter 10/2003 (IV.28) OM rendelete
A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 103. §-a (4) bekezdésének végrehajtására, a tananyagcsökkentés megvalósítása céljából a következőket rendelem el:
1. §
(1) A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 16. §-sal egészül ki:
"16. § Az iskolák az óraszámcsökkentést e rendelet alapján – ajánlott tantárgyi rendszer és óraszámok mérlegelésével, a helyi tanterv érdemi felülvizsgálata nélkül, az óraszámok szükség szerinti kiigazításával - saját hatáskörben hajtják végre.
(2) A Kr. 1. számú mellékletének I-V. fejezete helyébe az e rendelet 1. sz. melléklete lép.
(3) A Kr. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. sz. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Kr. 10. §-ának (6) bekezdése.